ENG

Për Ne

Swiss Experience me ekipin e tij synon të kombinojë përvojën Zvicerane me vullnetin dhe nevojat e shoqërisë kosovare, si një nga shtetet më të reja në botë. 

Ky bashkdyzim siguron një kualitet të lartë shërbimesh, me efikasitetin e nevojshëm që synon përmbushjen e kërkesave dinamike të klientëve Kosovarë. 

Bazuar në kërkesat e klientit, ne kemi një gamë të gjërë konsulentësh në dispozicion të cilët mund të angazhohen për të siguruar përmbushjen e objektivave dhe nevojave të klientit. 

Ekspertët sjellin një përvojë të dëshmuar nga fusha e hotelerisë, shitjes B2B, shitjes B2C, marketingut, networkut ne tregje të jashtme, franchising etj. 

Dëshmia më e mirë e punës tonë, janë klientët tanë. 
Swiss Experience është përvoja kosovare e cilësisë, profesionalizmit dhe e të ardhmes më të mirë.